KUNDCASE

TRUMPF utökade marknadsavdelningen i Sverige

pil_morph_4Bakgrund 

TRUMPF är ett globalt bolag med huvudsäte i Tyskland som är marknadsledare och teknologiledare inom maskin- och laserteknik för industriell plåtbearbetning. I den här artikeln berättar vi om hur samarbetet med HERE ser ut och om våra utmaningar och framgångar tillsammans. 
trumpf

Samarbetet började 2021

Det helägda svenska dotterbolaget med kontor i Alingsås utanför Göteborg hade under de senaste åren upplevt en stark tillväxt med god lönsamhet på de nordiska marknaderna. När Anssi Jansson tillträdde som VD under 2020 var det därför flera avdelningar som led av resursbrist och marknadsavdelningen var inget undantag.

Organisationen hade vuxit och därmed även kravet på marknadsavdelningen som ett operativt stöd till säljarna, samtidigt ville man utveckla marknadsavdelningen mot att mer aktivt generera kvalitativa leads. För Karin Gustafsson, som sen tio år tillbaka arbetat som marknadskoordinator på TRUMPF Sverige, blev första steget mot en lösning att ta in förstärkning utifrån i form av Robin Pettersson och Robin Olsen från HERE, som sen tidigt 2021 numera agerar extern marknadschef respektive extern marknadsassistent.

"Det första vi gjorde var att sätta oss ner tillsammans och titta igenom nuläget, vad har man gjort historiskt? Vad mäter man? Vilka kostnader har man? Vi diskuterade också igenom vad vi besatt för kompetenser i det nyutvecklade teamet och listade upp styrkor och svagheter samt vad man tyckte var absolut roligast att jobba med. Därefter arbetade vi fram en strategi som vi alla var övertygade om skulle lyfta TRUMPF som varumärke samtidigt som det också syftade till att mer effektivt generera leads. Därefter var det enkelt att identifiera och fördela arbetsuppgifter samt rekrytera ytterligare konsulter för de uppgifter som inte kunde hanteras inom gruppen."

 

Teamwork makes the dream work

I processen att skapa nya strukturer och processer lades alltså stor vikt på att bygga ett starkt marknadsteam. R2K som blivit den interna benämningen för trion (Robin, Robin och Karin) har alla ett ödmjukt, prestigelöst och transparent förhållningssätt till de olika arbetsuppgifter och utmaningar som teamet står inför.

"Att arbeta med gänget på HERE kännetecknas av ett ömsesidigt och naturligt utbyte där alla kompletterar varandra otroligt bra. Teambuilding är grundpelaren i allt, vi sätter mål och når dem med gemensamma krafter, var och en med det man är bäst på. Killarnas engagemang får dem lätt att kännas som dina bästa kollegor!"

 

Tillsammans har marknadsavdelningen även satt upp nya styr- och uppföljningsdokument för att skapa ett effektivt arbetssätt och en tydligare överblick över vad som ska göras. Veckovisa möten varvas med operativa workshops där målet ständigt är att göra allting lite bättre, ett steg i taget.

En beprövad och framgångsrik strategi

Marknadsavdelningen kom tidigt i samarbetet överens om en central strategi som skulle genomsyra allt arbete och som dessutom linjerade med förväntningarna från huvudkontoret i Tyskland: de framgångar som TRUMPFs kunder upplever ska belysas genom välskrivna kundreportage för att sedan marknadsföras i relevanta kanaler för TRUMPFs målgrupper.

"Kundresan inom B2B och den industriella sektorn är komplex och produkterna och tjänsterna är svåra att förklara med några enkla rader, kundberättelser kändes därmed som en självklar väg framåt eftersom det ger en bredare bild av vad ett företag faktiskt kan leverera. Dessa kundberättelser annonserar vi sen ut via bland annat LinkedIn Ads och Google Ads för att nämna några och redan efter ett par månader fick vi ett enormt gehör på vår strategi från både säljare och kunder, även om vi fortfarande var en bra bit ifrån målet"

 

Under resans gång har man kontinuerligt utvärderat strategin och i takt med att lärdomarna trillat in också optimerat kanalval, annonsutformning, tonalitet i skrift och mycket mer.

Uppföljning och resultat

I nära dialog med VD Anssi Jansson rapporterar marknadsavdelningen löpande värdefulla insikter och resultat till ledningsgruppen. Något som dock var problematiskt till en början då den växande säljorganisationen saknade ett fungerande uppföljningsarbete i det CRM-system man tilldelats från huvudkontoret i Tyskland, detta gjorde det svårt att följa upp om ett lead från marknadsavdelningen någonsin resulterade i en affär.

Försäljningschefen Stefan Wallén hade tidigare identifierat att de saknade en innesäljare som kunde avlasta i de administrativa momenten och både stötta samt utbilda säljarna i CRM-systemet samtidigt som marknadsavdelningen var i behov av en person som kunde agera brygga mellan sälj och marknad och samtidigt bistå med värdefulla insikter om de leads som genererats.

"Med stöd från vår VD och ansvariga på huvudkontoret identifierade vi en roll som kunde lösa både vårt och säljavdelningens problem, en Leadmanager vars uppgift skulle vara att arbeta för både sälj- och marknadsavdelningen. Kort därefter lyckades vi rekrytera Jenni Kantvik som tidigare haft en liknande roll hos Bosch och det tog inte lång tid innan vi tillsammans hade utvecklat en helt ny rutin för uppföljningsarbetet"


Kundcase TRUMPF - Marknadsteamet

Fr. v. Jenni Kantvik, Robin Pettersson, Karin Gustafsson och Robin Olsen

Med Jenni på plats i teamet, 50% på marknad och 50% på sälj hade den efterlängtade bryggan skapats och möjligheterna att optimera marknadsföringen nådde snabbt nya höjder. Det var nu möjligt att följa och rapportera allt från leads genererade med hjälp av marknadsföringen, till offertvärde, till faktiska affärer.

"Med hjälp av Google Looker Studio har vi samlat och visualiserat nyckeltal och annan relevant data från både annonskonton, CRM-system och affärssystem - vilket gjort att vi nu kan se hela leads-processen från förfrågan till offert och slutligen affär. Därmed kan vi nu följa viktiga mätvärden som kostnad per lead, värde per lead och faktisk avkastning på vår marknadsföringsbudget"

 

Man arbetar nu, tack vare Jenni, tätt med säljavdelningen och säljchefen och har individuell kontakt med säljarna för att säkerställa att marknadsföringsinsatserna är stöttande, det ger insikter i hur kvalitativa de leads man genererar via marknadsföringsinsatserna faktiskt är samtidigt som man får löpande feedback från säljarna om hur deras kunder uppfattar TRUMPFs närvaro i de olika digitala kanalerna. En del av det handlar också om att förstå de mjuka värdena som ibland är svåra att mäta. Informationen används sen för att utveckla arbetssättet i en relevant riktning där målet är att generera fler och bättre affärer.

"Att arbeta med gänget på HERE kännetecknas av ett ömsesidigt och naturligt utbyte där alla kompletterar varandra otroligt bra. Teambuilding är grundpelaren i allt, vi sätter mål och når dem med gemensamma krafter, var och en med det man är bäst på. Killarnas engagemang får dem lätt att kännas som dina bästa kollegor!"

pil_morph_3Hör av dig

Allt börjar med ett möte

Funderar du på hur du kan utveckla din arbetsprocess runt digital marknadsföring men saknar ett team? Eller letar du efter specialister som kan komplettera ditt befintliga team och samtidigt hjälpa dig förbättra både uppföljningsarbetet och resultatet i era digitala kanaler?

Fyll i formuläret så tar en av våra strateger kontakt för att boka ett första möte, där går vi sen igenom ert nuläge och tittar på möjliga lösningar framåt samt reder ut om vi skulle kunna vara rätt partner för just ert projekt.

Robin Pettersson - Digital Growth SpecialistRobin Pettersson
0723 - 32 75 10
Robin Olsen - Digital Growth SpecialistRobin Olsen
0704 - 46 82 55

pil_morph_4Fler uppdrag

KUNDCASE

Innovatum Science Park

Innovatum District är en av Sveriges främsta mötesplatser och ledande utvecklingscentrum för tillväxt, forskning och upplevelser.

 

Läs kundcase härpil_rundad_1

UPPDRAG

IHM Business School

HERE har i flera års tid ansvarat för tre kurser i YH-utbildningen E-Commerce Manager på IHM Business School där framtidens e-handelschefer och marknadskommunikatörer utbildas.

 

Läs uppdraget härpil_rundad_1

 

apak_logo
eleiko
yamaha_music
rudholm_group_logo
trumpf
borjessons-logo
smh-logo
ihm
Google Premier Partner
google_analytics_certified_professional-1
bing_ads_accredited_professional
meta_business_partner-1
linkedin_marketing_partner
pinterest_marketing_partner-1
cookieinformation

here_logo_vit
Hither AB
559033-9353

pil_morph_4

Linkedin

Cookie & Privacy Policy