KUNDCASE

Nordiska Skorstensprodukter (NSPAB)

Bakgrund 

I Vänersborg hittar vi företaget Nordiska Skorstensprodukter. För snart sextio år sedan utvecklade de världens första böjbara rör för skorstenar och har därefter fortsatt förändra förutsättningarna för branschen med flera innovationer. NSPAB erbjuder marknadens mest framtidssäkra och hållbara luft-, värme- och ventilationslösningar för både företag och privatpersoner. Läs om samarbetet med HERE och hur vi tillsammans digitaliserat Sälj- och Marknadsavdelningen.
Kundcase - Nordiska Skorstensprodukter

En stabil konstellation

Det var i NSPABs lokaler i Vänersborg som den första workshopen ägde rum. Åsa Torrestad, varumärkesstrateg och grundare av kommunikationsbyrån Torrestad Branding och Strategi hade bjudit in Robin Olsen på HERE för att diskutera möjligheterna och potentialen i att både öka den digitala närvaron för NSPAB samt digitalisera verksamheten i stort.

Med i teamet ingick även Fia Erixon, copywriter och grundare av Wasteland Syndicate, samt Ulf Johnsson och Albin Holm från NSPAB. Tillsammans spenderade man flera timmar med att brainstorma idéer fram och tillbaka tills man slutligen lyckades enas om en första version av en strategi som alla i konstellationen kunde stå bakom.

"Att arbeta i ett team där alla kompletterar varandra och tillför olika spetskompetens är avgörande för att ett projekt som detta ska få en hållbar riktning och effektivt röra sig framåt. Under workshopen redogjorde vi bland annat för förutsättningar, ansvarsområden och mål. Kanon att personer från säljavdelningen var med för att redan från start kunna delge viktiga och relevanta inspel till arbetet med marknadsföringen - synergieffekter mellan Sälj och Marknad i en sån här organisation är vitala för att uppnå ett effektivt och lönsamt resultat!”

Struktur och process

Efter den första workshopen fanns nu en plan för vägen framåt. Nästa möte var operativt och bestod bland annat av att lösa accesser till Google Analytics, sätta upp Facebook Business Manager och LinkedIn Campaign Manager samt att skapa en första aktivitetsplan. Det sistnämnda är ett väsentligt dokument som tydligt illustrerar vilka kommande marknadsföringsinsatser som ska genomföras, hur de ska kommuniceras samt vart och när de ska distribueras.

Projektgruppen fick ansvar över att skapa ett första utkast av aktivitetsplanen som utgick ifrån NSPAB:s prioriterade affärsområden samt i en målgruppsanalys som gjorts tidigare.

Ett centralt styrdokument skapades där aktivitetsplan, KPI:er, budget, action points och annan viktig information samlas. Detta styrdokument syftar till att ge full transparens för alla som arbetar i projektet, bästa möjliga struktur och ökad effektivitet under och mellan möten. 

Skärmavbild 2023-06-18 kl. 17.12.30

Ökad digital närvaro

Efter den initiala planeringsfasen fokuserade teamet sen på att öka den digitala närvaron genom bland annat annonsdistribution i olika digitala kanaler, samtidigt som man också arbetade med att digitalisera verksamheten med aktivitetsplanen som ett av verktygen.

Varje månad utvärderas numera resultatet och annonsmaterialet med aktivitetsplanen som grund för vad som kommunicerats, ett arbetssätt som syftar till att löpande kunna göra anpassningar och optimeringar inför kommande period baserat på data om vad som fungerat bra under föregående period.

Skärmavbild 2023-06-18 kl. 19.44.33

Säljprocessen i fokus

En viktig del i arbetet är att skapa synergieffekter mellan Säljavdelningen och Marknadsavdelningen, något som redan har resulterat i en mer integrerad organisation. För att underlätta samarbetet sinsemellan de två avdelningarna skapade man bland annat en översiktsrapport (Dashboard) i Google Looker Studio som visualiserar de viktigaste nyckeltalen för respektive avdelning. Detta har i sin tur bidragit till en bättre förståelse för hur de olika funktionerna samverkar och vilka insatser som ger bäst gemensamt resultat.

Exempel på detta är att säljarna numera får insyn i vilka återförsäljare som NSPAB:s webbplatsbesökare valt att klicka sig in på, när pris- och informationsdokument laddas ner från webbplatsen eller när någon tar kontakt med antingen återförsäljare eller kollegor på NSPAB (leads). Med hjälp av de spårningspixlar som implementerats kan man numera även följa vilka digitala kanaler som lett till att dessa interaktioner har skett på webbplatsen vilket skapar en bredare förståelse i organisationen för hur kunderna påverkas digitalt.

Kunskap föder ofta nya idéer och målet med en översiktsrapport är att skapa en dialog internt i organisationen om hur man skulle kunna nyttja de digitala kanalerna som Marknadsavdelningen arbetar med mer effektivt i nya sammanhang. Dessutom används den bakomliggande spårningen för att optimera marknadsföringsbudgeten mellan kanaler och målgrupper då det absoluta slutmålet med projektet är att generera fler affärsmöjligheter.

"De Looker Studio-rapporter som vi skapar hjälper mig avsevärt i mitt optimeringsarbete i annonsverktygen. Med hjälp av respektive annonspixlar, Meta Pixel och LinkedIn Insight Tag i detta fall, får vi bättre möjlighet att följa upp, utvärdera och förbättra resultatet av våra kampanjer. Vi är dock noga med att även kolla på det övergripande resultatet för hela verksamheten samtidigt som vi manuellt följer upp de leads vi genererar för att få en tydlig bild över kvalité och utvecklingspotential.”

Teamet från HERE

Kollegorna bakom uppdraget

Robin Olsen

Digital Growth Specialist

robin(a)here.se

Pontus Engqvist

Digital Growth Specialist

pontus(a)here.se

KUNDCASE

Innovatum Science Park

Innovatum District är en av Sveriges främsta mötesplatser och ledande utvecklingscentrum för tillväxt, forskning och upplevelser.

 

Läs kundcase härpil_rundad_1

KUNDCASE

IHM Business School

Läs om hur HERE i flera års tid har utbildat framtidens e-handelschefer och marknadskommunikatörer.

 

Läs kundcase härpil_rundad_1

apak_logo
eleiko
yamaha_music
rudholm_group_logo
borjessons-logo
smh-logo
ihm

Allt börjar med ett möte

Funderar du på hur du kan utveckla din arbetsprocess runt digital marknadsföring men saknar ett team? Eller letar du efter specialister som kan komplettera ditt befintliga team och samtidigt hjälpa dig förbättra både uppföljningsarbetet och resultatet i era digitala kanaler?

Fyll i formuläret så tar en av våra strateger kontakt för att boka ett första möte, där går vi sen igenom ert nuläge och tittar på möjliga lösningar framåt samt reder ut om vi skulle kunna vara rätt partner för just ert projekt.

Google Premier Partner
google_analytics_certified_professional-1
bing_ads_accredited_professional
meta_business_partner-1
linkedin_marketing_partner
pinterest_marketing_partner-1
cookieinformation

here_logo_vit
Hither AB
559033-9353

pil_morph_4

Linkedin

Cookie & Privacy Policy