KUNDCASE

Nordiska Skorstensprodukter (NSPAB)

pil_morph_4Bakgrund 

I Vänersborg hittar vi företaget Nordiska Skorstensprodukter. För snart sextio år sedan utvecklade de världens första böjbara rör för skorstenar och har därefter fortsatt förändra förutsättningarna för branschen med flera innovationer. NSPAB erbjuder marknadens mest framtidssäkra och hållbara luft-, värme- och ventilationslösningar för både företag och privatpersoner. Läs om samarbetet med HERE gällande en digitalisering av sälj- och marknad.
Kundcase - Nordiska Skorstensprodukter

Konstellationen kristalliserades

Det var i NSPABs lokaler i Vänersborg som den första workshopen ägde rum. Åsa Torrestad, varumärkesstrateg och grundare av kommunikationsbyrån Torrestad Branding och Strategi hade bjudit in Robin Olsen på HERE för att diskutera möjligheterna och potentialen i att både öka den digitala närvaron för NSPAB samt digitalisera verksamheten.

Med i teamet ingick även Fia Erixon, copywriter och grundare av Wasteland Syndicate samt Ulf Johnsson och Albin Holm från NSPAB. Under flera timmar brainstormades det fram och tillbaka tills en första grund för en strategi uppstod.

"Att arbeta i ett team är avgörande för att projekt ska röra sig framåt. Under workshopen redogjorde vi bland annat för förutsättningar, ansvarsområden och mål. Kanon att personer från säljavdelningen var med för att redan från start kunna delge viktiga och relevanta inspel till marknadsarbetet - synergieffekter är vitala för ett effektivt och lönsamt resultat!”

 

Struktur och process

Efter den första workshopen fanns nu en plan för vägen framåt. Nästa möte var operativt och bestod bland annat av att lösa accesser till Google Analytics, sätta upp Facebook Business Manager och LinkedIn Campaign Manager samt att skapa en första aktivitetsplan. Det sistnämnda är ett väsentligt dokument som tydligt illustrerar vilka kommande marknadsföringsinsatser som ska genomföras, hur de ska kommuniceras samt vart de ska distribueras.

Projektgruppen ansvarar för ett första utkast av aktivitetsplanen som utgår ifrån prioriterade affärsområden för NSPAB samt i en målgruppsanalys.

Ett centralt styrdokument skapas där aktivitetsplan, KPI:er, budget, action points och annan viktig information samlas. Detta styrdokument syftar till att ge full transparens, bästa möjliga struktur och ökad effektivitet under och mellan möten. 

Ökad digital närvaro

Efter den initiala planeringen fokuserade teamet på att öka den digitala närvaron och digitalisera verksamheten med aktivitetsplanen som ett av verktygen. Varje månad utvärderas resultatet och annonsmaterialet för att göra anpassningar och optimeringar för kommande period.

"De Looker Studio-rapporter som vi skapar hjälper mig avsevärt i mitt optimeringsarbete i annonsverktygen. Med hjälp av respektive annonspixlar (Meta Pixel och LinkedIn Insight Tag i detta fallet) får vi bättre möjlighet att följa upp, utvärdera och förbättra resultatet av våra kampanjer. Vi är dock noga med att även kolla på det övergripande resultatet för hela verksamheten samtidigt som vi manuellt följer upp de leads vi genererar för att få en tydlig bild över kvalité och utvecklingspotential.”

 

Säljprocessen i fokus

En viktig del i arbetet är att skapa synergieffekter mellan säljavdelningen och marknadsavdelningen, vilket har resulterat i en mer integrerad organisation. För att underlätta samarbetet sinsemellan skapades en dashboard i Google Looker Studio som visualiserar de viktigaste nyckeltalen för både sälj- och marknad. Detta har bidragit till en bättre förståelse för hur de olika funktionerna samverkar och vilka insatser som ger bäst resultat.

Exempel på detta är att säljarna får insikter i vilka återförsäljare som NSPABs hemsidesbesökare valt att besöka, när pris- och informationsdokument laddas ner från webbplatsen eller när någon tar kontakt med antingen återförsäljare eller kollegor på NSPAB.

pil_morph_3Hör av dig

Allt börjar med ett möte

Funderar du på hur du kan utveckla din arbetsprocess runt digital marknadsföring men saknar ett team? Eller letar du efter specialister som kan komplettera ditt befintliga team och samtidigt hjälpa dig förbättra både uppföljningsarbetet och resultatet i era digitala kanaler?

Fyll i formuläret så tar en av våra strateger kontakt för att boka ett första möte, där går vi sen igenom ert nuläge och tittar på möjliga lösningar framåt samt reder ut om vi skulle kunna vara rätt partner för just ert projekt.

Robin Pettersson - Digital Growth SpecialistRobin Pettersson
0723 - 32 75 10
Robin Olsen - Digital Growth SpecialistRobin Olsen
0704 - 46 82 55

pil_morph_4Fler uppdrag

KUNDCASE

Innovatum Science Park

Innovatum District är en av Sveriges främsta mötesplatser och ledande utvecklingscentrum för tillväxt, forskning och upplevelser.

 

Läs kundcase härpil_rundad_1

apak_logo
eleiko
yamaha_music
rudholm_group_logo
borjessons-logo
smh-logo
ihm
Google Premier Partner
google_analytics_certified_professional-1
bing_ads_accredited_professional
meta_business_partner-1
linkedin_marketing_partner
pinterest_marketing_partner-1
cookieinformation

here_logo_vit
Hither AB
559033-9353

pil_morph_4

Linkedin

Cookie & Privacy Policy